E85 bio-ethanol

   

                   Wij gaan op GROEN

 

 

Voor het seizoen 2012 wordt de Ford Zetec motor omgebouwd om te kunnen rijden op E85. (bio-ethanol).   

Wij gaan op GROEN.

 

Groen op weg en circuit?

Bio-ethanol

 

Bio-ethanol – een alcohol gemaakt van plantaardig materiaal – lijkt een heel handig alternatief voor benzine. Er is niet veel voor nodig om een benzinemotor geschikt te maken voor deze brandstof. In Brazilië rijden auto’s er al tientallen jaren op. Bio-ethanol is zogezegd ‘CO2-neutraal’. Bij het verstoken ervan wordt CO2 in de atmosfeer gebracht die er eerder, door de planten die de grondstof voor deze brandstof vormen, is uitgehaald. De brandstof E85 bestaat voor 85 procent uit bio-ethanol en voor 15 procent uit benzine. Auto’s met een motor die op E85 kan lopen, kunnen ook op benzine rijden. Wil een auto op E85 – 85 procent bio-ethanol en 15 procent benzine – kunnen rijden, dan moet de motor enigszins zijn aangepast om tegen de ethanol (alcohol) te kunnen. Dat geldt onder meer voor onderdelen als de carburateur, de brandstofinspuiting en de brandstofslangen.

 

 

 

Ethanol is een andere naam voor ethylalcohol. Omdat – als we het over bestuurders hebben wegverkeer en alcohol geen goede combinatie vormen – wordt gesproken van ethanol of bio-ethanol. De brandstof E85 bevat 85 procent ethanol en 15 procent benzine.

 

Als de overstap van ‘gewone’ benzine naar E85 wordt gemaakt, zo is becijferd, zou de uitstoot van het broeikasgas CO2 15 tot 20 procent lager kunnen worden. De hoeveelheid NOX in de atmosfeer – verantwoordelijk voor smogvorming en verzuring van het milieu – zou 15 procent omlaag kunnen gaan. En de concentratie van koolmonoxide zou 40 procent terug kunnen lopen.

 

 

 

Brazilië

 

Ethanol als autobrandstof is helemaal niets nieuws; de legendarische T-Ford kon er al op rijden. Bio-ethanol wordt gemaakt van plantaardig materiaal. Dat betekent dat er bij de verbranding geen CO2 uit fossiele bronnen in de atmosfeer wordt gebracht. De CO2 die bij het verstoken van bio-ethanol vrijkomt, is eerder door de planten, die als grondstof voor de brandstof dienen, uit de atmosfeer gehaald. In Brazilië rijden auto’s al tientallen jaren op ethanol, gestookt van suikerriet. Niet speciaal om het milieu te sparen, maar uit economische overwegingen. Brazilië heeft veel grond waarop gewassen voor de productie van ethanol kunnen worden verbouwd. Dat is handig, want als je brandstof van eigen bodem gebruikt, ben je minder of helemaal niet afhankelijk van buitenlandse leveranciers. En je weet maar nooit wat die in de zin hebben. Ze kunnen de prijs opdrijven, en ze kunnen de levering manipuleren als politiek wapen. Ook in andere landen is de wens om onafhankelijk te worden van de bekende olielanden een stimulans om bio-ethanol te gaan produceren. In de Verenigde Staten is maïs de belangrijkste grondstof voor bio-ethanol. Met als gevolg dat de maïsprijzen gestegen zijn en daardoor ook de prijzen van voedingsproducten die worden gemaakt van maïs. Ook in Europa werkt het gebruik van landbouwgewassen voor de productie van brandstof al door in de voedselprijzen. Een ander punt dat tot nadenken stemt, is dat er voor het verbouwen van gewassen ook brandstof nodig is. Bijvoorbeeld de brandstof om kunstmest te produceren.

 

 

 

Er zijn berekeningen gemaakt die laten zien hoeveel vervuiling verschillende brandstoffen veroorzaken in het traject vanaf hun bron, totdat het vermogen dat ze leveren op de wielen van een voertuig wordt overgebracht, well-to-wheel.

 

 

 

 

 

Met een uitstoot van CO2 van 136 g/km (gram per kilometer) scoort bio-ethanol hier beter dan benzine (249 g/km), diesel (206 g/km), lpg (214 g/km) en samengeperst aardgas – Compressed Natural Gas afgekort tot CNG – (181 g/km). Alleen biodiesel (79 g/km) en biogas (62 g/km) komen nog beter uit de bus. De emissie van fijn stof (schadelijk voor de ademhalingswegen) ligt bij bio-ethanol op hetzelfde niveau als bij benzine (0,006 g/km). Iets gunstiger ligt het cijfer voor lpg (0,005 g/km). CNG en biogas doen het met 0,002 g/km duidelijk beter. Biodiesel levert een veel hogere uitstoot van fijnstof op; 0,023 g/km. En bij gewone diesel bedraagt die emissie het dubbele; 0,046 g/km. Met het effect van roetfilters is hier geen rekening gehouden. Gebeurt dat wel, dan daalt, voor wagens die af fabriek met zo’n filter zijn uitgerust, de emissie van fijnstof tot ongeveer het niveau van aardgas. Wordt er achteraf een roetfilter gemonteerd – op een auto die er nog geen had – dan komt de uitstoot van fijnstof zo’n 40 procent lager uit.

 

Kijken we naar NOX, dan zien we dat bio-ethanol (met 145 g/km) daarvan meer uitstoot dan benzine (0,1 g/km). Lpg levert een lagere emissie op (0,07 g/km) en CNG en biogas een nog lagere (0,04 g/km). Diesel brengt een veel hogere NOX uitstoot met zich mee (0,8 g/km) en biodiesel een nog wat hogere; 0,88 g/km. Er is een katalysatorsysteem ontwikkeld waarmee 80 procent van de NOX uit de uitlaatgassen kan worden gehaald. Mercedes biedt het systeem aan; in combinatie met een 320 CDI-motor

 

 

 

 

 

Motoren die op E85 kunnen draaien, kunnen ook zonder mankeren op gewone benzine lopen. Maar dat wil niet zeggen dat het voor het rijden geen verschil maakt welke brandstof er in de tank zit. E85 heeft namelijk een hoger octaangetal dan benzine; 104, tegen 95 voor ‘gewone’ benzine en 98 voor ‘super’. En dat levert een hoger vermogen op; een vermogen dat zich ook vertaalt in grotere prestaties. Neem bijvoorbeeld de Saab 9-5 2.0t BioPower. Rijdt die op E85, dan stijgt het motorvermogen van 150 naar 180 pk en loopt het koppel op van 240 naar 280 newtonmeter. De topsnelheid gaat omhoog van 210 naar 225 km/h en de tijd nodig om van nul naar honderd te accelereren zakt van 9,8 naar 8,5 seconden. Dat is leuk, maar bio-ethanol heeft ook een minder sterke kant. De brandstof heeft een lagere energie-inhoud dan benzine. Waar het op neer komt, is dat je tien liter bio-ethanol nodig hebt, om even ver te komen als op zeven liter benzine. Tank je E85, dan moet je vaker naar de pomp.

 

 

 

Rijden op bio-ethanol lijkt een goed idee voor de milieubewuste automobilist. Maar dat goede idee uitvoeren, is bepaald niet eenvoudig, want Nederland telt op dit ogenblik maar vier stations waar je bio-ethanol kunt tanken. Woon of werk je daar toevallig in de buurt, dan zit je goed. Zoniet, dan wordt op E85 rijden lastig. Ook al omdat je op E85 minder kilometers kunt maken dan op benzine. Bang dat je onderweg met een lege tank komt te staan, hoef je niet te zijn, want de motor kan zonder bezwaar op ‘gewone’ benzine lopen. Maar daarvoor heb je die milieuvriendelijke auto natuurlijk niet gekocht.

 

Het is niet toevallig dat de Zweedse merken Volvo en Saab voorop lopen bij het op de markt brengen van auto’s die geschikt zijn voor E85. In Zweden is die brandstof bij ongeveer één op de vier tankstations verkrijgbaar en er rijden in dat land al meer dan 20.000 bio-ethanolauto’s. In 2009 zal waarschijnlijk bij 60 procent van de Zweedse tankstations een E85-pomp staan. Ook in landen als Duitsland en Frankrijk wordt het rijden op E85 bevorderd. Bij ons zijn de tankstations met E85 dus nog op de vingers van een hand te tellen.